מכתבי תודה מאישי ציבור

הרב הנ"ל פועל במסירות נפש רבה במסגרת בארגון להצלת נפשות של חולים וכל זאת בחוכמה, בידע רב ובתבונה, כמו"כ מסייע למשפחות החולים בעצה ובהדרכה מקצועית כיד ה' הטוב וכן בעזר סיוע בגשמיות.

הנני מצטרף לקריאת הרבנים הגאונים שליט"א עבור ארגון "מגן לחולה" בהנהלת הרב בנימין פישר שליט"א אשר עושים ברפואת הגוף והנפש עפור החולים ומשפחותיהם, ויתברכו כל המסייעים.

יוסי וולף, ירושלים

.כבר נודע ברבים פעולותיה החשובות של אגודת "מגן לחולה" – בראשות איש החסד הרב בנימין פישר הי"ו, אשר העמיד עצמו לרשות הכלל, ויום ולילה הוא עמל במסירות לעזור לחולה, ולבני משפחותיהם, למצוא דרך לרופאים המתאימים ולהנהיגם בעיצה נכונה.

יוסי וולף, ירושלים

עיזרו לנו להמשיך בפעילותנו המקודשת: