מכתבי תודה ממטופלים

"כשאנו זוכים בסייעתא דשמייא לעמוד על קרקע יציבה ומוצקה, אוחזים בידינו אוצר יקר מכל, רצינו להודות! …"

"לכבוד הרב אבי לוי והנהגים המסורים יואל וחיים…"

"תודה עמוקה על המשאבה, בלעדיה לא היינו מסתדרים, ונעזרנו בה במשך שהותנו בפגייה במשך חודשיים וחצי…"

עיזרו לנו להמשיך בפעילותנו המקודשת: