מכתבי תודה ממטופלים

"חמש שנים עברו מאז התאונה הקשה שעברתי… שמח אני להודות לכם על הטובה המרובה אשר הטבתם איתי, על התמסרות תמיכה ועידוד…"

וברוב כשרונתיו סידור מתחילה ועד גמירא, הן בהעברתו והן בקשר תמידי על כל התהליך, גם ע"י השפעתו לרחבי העולם לצורכי קשר הרפואי עם כל מיני גורמים הקשורים להענין הנ"ל, והיה בס"ד ובחמלת ה' שברגע האחרון הגיע כבד לצורך ההשתלה.

הקב"ה שלח אותך בזמן הנכון, כאשר אני ובני המשפחה עמדנו אובדי עצות מבלי לדעת מה לעשות. וזכית זכות עצומה אשר אין לשער אותה, כאשר שליחותך נתקבלה במרום והוכתרה בהצלחה רבה…

עיזרו לנו להמשיך בפעילותנו המקודשת: