מכתבי תודה ממטופלים

במה נתחיל ונמשיך ובמה נסיים לפרט למע"כ אין ביכולתנו מספיק להביע. לפרט כל הטובות ממילא לא נגיע במסירות נפלאה תמיד מוכן לענות ולעזור, לחסוך כוח ומחשבה משום זמן וקשיים לא לעצור.

עיזרו לנו להמשיך בפעילותנו המקודשת: