Branches

Jerusalem, Bait Vagan

Jerusalem, Bait Vagan 64.

See map ›

02-6442000

02-6435479

א’-ה’: 09:00-17:00

ו’: 09:00-:11:00

Jerusalem, kiryat Moshe

Jerusalem, Bait Vagan 64.

See map ›

02-6442000

02-6435479

א’-ה’: 09:00-17:00

ו’: 09:00-:11:00